Vår hemsida använder cookies för att förbättra din upplevelse, spara din navigering och erbjuda bättre innehåll. Genom att använda den här hemsidan ger du ditt medgivande om vår policy. ×

Ansvarsbegränsning

www.barcelona-home.com är en internet-domän registrerad.

I enlighet med den organiska lagen om skydd av personuppgifter, nedan LOPD, kommer användardata skickad via barcelona-home.com att behandlas av barcelona-home.com automatiskt och införlivas i en fil i syfte att tillhandahålla och förvalta hyresprodukter och -tjänster.

Detta har ackrediterats av anpassningen till den organiska lagen om skydd av personuppgifter genom samråd med Hantering för behandling av LOPD, SL – GESTRA.

Denna webbplats och allt dess innehåll, inklusive text, bilder, koder och annat material, är egendom av Barcelona-Home eller tredje parter som har godkänt deras användning. Användningen av webbplatsen tillskriver användarvillkor för samtliga personer som har åtkomst till den och detta innebär även ovillkorligt godkännande av dessa allmänna villkor.

Den information och de artiklar som fås tillgång till genom dessa sidor skyddas av spanska och internationella lagar om immateriella rättigheter. Detta medför att reproduktion, distribution och offentlig kommunikation utan tillstånd från Barcelona-Home, är förbjudet.

barcelona-home.com kan fritt besökas, med undantag för användare i slutna utrymmen, eller för sådana där registrering krävs i ett register som skall hållas på det sätt som anges i tjänsten eller i villkoren för den.

Användaren förbinder sig att inte använda tjänsterna för verksamhet som strider mot lag, moral, allmän ordning och, i allmänhet, att använda tjänsterna enligt dessa allmänna villkor.

esebe Barcelona-Home är inte ansvariga för eventuella skador som direkt eller indirekt uppkommer för användning av denna webbplats, inklusive skador på datorsystem, medan de förbehåller sig rätten att vid vilken tidpunkt som helst ändra det innehåll som visas.

Barcelona-home tar inte ansvar för följande:

– Felaktig eller utelämnad information om lägenheten

– Förstörelse och personliga skador som har orsakats eller uppkommit i våra bostäder eller på de språkskolor som finns presenterade på vår hemsida.

– Dispyter mellan kunden och en tredje part.

– Innehållet på de hemsidor vars länkar finns på vår hemsida.

– Barcelona-home reserverar sig rättigheterna att ändra priser och information på hemsidan utan förvarning.

– Om du väljer att skicka din reservationsbetalning via en banköverföring, kommer Barcelona-home inte att ansvara för några bank

Powered by Barcelona-home - © Copyright 1990 - 2024 - barcelona-home.com Inc. All rights reserved.