W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, dostosowując się do indywidualnych potrzeb. Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzają się Państwo z naszą polityką prywatności. ×

Polityka Prywatności i Cookies

Polityka Prywatności

www.barcelona-home.com to zarejestrowana witryna Internetowa, Barcelona-Home.com (hereinafter Barcelona-home.com, NIF B-63673669)

Korzystanie z usług zawartych na STRONIE barcelona-home.com oznacza akceptację użytkownika wszystkich z następujących postanowień:

Warunki korzystania z WEB: http://www. barcelona-home.com:

1. ZDOLNOŚĆ PRAWNA:

Użytkownik oświadcza, że jest pełnoletni (ponad 18 lat) i posiada zdolność prawną do zawierania umów i korzystania z produktów i usług oferowanych na stronie Internetowej barcelona-home.com, stwierdzając, że akceptuje bycie związanym niniejszą umową oraz, że rozumie i w pełni akceptuje warunki korzystania ze strony Internetowej i/lub świadczonych produktów i usług.

2. DOSTĘP:

Korzystając z usług Barcelona-Home.com, otrzymujemy nazwę użytkownika i hasło wybrane przez Barcelona-Home.com. Barcelona-Home.com nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe korzystanie z haseł, z których użytkownik może użyć na stronie www.barcelona-home.com. Za ochronę kluczy i haseł dostępu odpowiedzialny jest zarejestrowany użytkownik i to on powinien uniemożliwiać dostęp nieautoryzowanym użytkownikom lub osobom trzecim.

3. UŻYTKOWNIK:

Korzystając z różnych produktów i usług oferowanych przez Barcelona-Home.comnależy być zarejestrowanym jako klient, który stwierdza, że wszystkie dane podane podczas rejestracji są prawdziwe, kompletne i dokładne:

3.1.  Użytkownik strony www.barcelona-home.com wymaga i zawsze reaguje.

3.2. Użytkownik wyraźnie upoważnia do przekazywania aktualnych, prawdziwych, ważnych i dokładnych danych osobowych, zwanych danej danymi oraz zobowiązuje się je aktualizować.

3.3. Użytkownik daje wyraźną zgodę na otrzymywanie produktów i usług oferowanych przez Barcelona-Home.com wymaganych przez użytkowników.

4. POLITYKA PRYWATNOŚCI:

4.1. Zgodnie z ustawą organiczną 15/1999 ochrony danych osobowych (LOPD) z 13 grudnia, zaktualizowaną zgodnie z późniejszym rozporządzeniem, dekretem królewskim 1720/2007 i nowym rozporządzeniem europejskim, 25 maja 2018 r., Dane przesłane przez użytkownika za pośrednictwem barcelona-home.com zostanie potraktowany przez firmę Barcelona-Home.com w sposób zautomatyzowany i zostanie włączony do pliku w celu umożliwienia oferowania produktów i usług serwisu barcelona-home.com i zarządzania nimi.

Wspomniany plik jest zarejestrowany lub zarejestrowany w Hiszpańskiej Agencji Ochrony Danych i wskazuje się, że jego Odpowiedzialną stroną jest firma Barcelona-Home.com z adresem administracyjnym pod adresem C / Viladomat 89 CP 08015 Barcelona, ​​e-mail: info @ barcelona-home.com

4.2. Właściciele DANYCH mają zawsze prawo dostępu do akt, możliwość korzystania z prawa do sprostowania, przejrzystości, informacji, eliminacji, prawa do bycia zapomnianym, ograniczenia leczenia, przenoszenia danych, sprzeciwu i anulowania w warunkach zawartych w aktualne prawodawstwo dotyczące ochrony danych.

4.3. W ten sam sposób, zgoda użytkownika na przetwarzanie i przekazywanie ich danych osobowych, a także polecenia zapłaty, będzie odwoływalna w dowolnym czasie bez efektów wstecznych, zgodnie z postanowieniami aktualnych przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.

4.4. Dla celów zawartych w niniejszym punkcie wystarczy skontaktować się z barcelona-home.com za pośrednictwem adresu e-mailowego info@barcelona-home.com lub pisząc na jego adres administracyjny pod adresem C / Viladomat 89, CP 08015 Barcelona, ​​Barcelona, ​​Hiszpania .

4.5. E-maile promocyjne: Akceptując niniejsze Warunki, użytkownicy akceptują, że treści, rabaty i promocje z tej samej firmy, barcelona-home lub innych współpracujących firm, są wysyłane na ich e-maile. Zgodnie z Ogólnymi przepisami dotyczącymi ochrony danych (RGPD) (UE) 679/2016 przypominamy użytkownikom, że będą otrzymywać promocyjne wiadomości e-mail i biuletyny, ponieważ sami wcześniej dobrowolnie podali swoje dane. W celu zachowania zgodności z obowiązującymi przepisami w zakresie ochrony danych osobowych, w każdym komunikacie, który otrzymują użytkownicy, mogą oni wykonywać prawa dostępu, sprostowania, przejrzystości, informacji, eliminacji, prawa do bycia zapomnianym, ograniczenia leczenia, przenoszenia danych, sprzeciw i anulowanie poprzez kliknięcie na linki preferencji umieszczone poniżej promocyjnych wiadomości e-mail lub bezpośrednie żądanie anulowania i / lub modyfikacji danych na adres promotion@barcelona-home.com.

4.6. barcelona-home.com gwarantuje, że podjął niezbędne środki bezpieczeństwa w swoich obiektach, systemach, serwerach i plikach, aby uniemożliwić dostęp do DANYCH nieuprawnionych osób.

4.7. Niezależnie od powyższego, dane DANE mogą zostać ujawnione organom publicznym tylko w przypadku, gdy tego wymagają, zgodnie z przepisami i regulacjami prawnymi obowiązującymi w danej sprawie.

5. KORZYSTANIE ZE STRONY www. barcelona-home.com Barcelona-Home.com:

5.1. Korzystanie www.barcelona-home.com i/lub

Barcelona-Home.com zakłada pełną akceptację i ważność każdego z Ogólnych Warunków zawartych w ostatniej wersji Ogólnych Warunków, więc użytkownik musi być świadomy znaczenia czytania warunków przy każdej wizycie na www.barcelona-home.com

5.2. Barcelona-Home.com może w dowolnym czasie i bez powiadomienia, jednostronnie zmienić niniejsze Warunki Ogólne oraz prezentowane Produkty i Usługi, lub każde inne materiały, warunki operacyjne, techniczne, usługowe użytkowanie www.barcelona-home.com

5.3. Podobnie użytkownicy, aby usprawnić serwis i ustalić optymalny poziom jakości, ostateczne cele Barcelona-Home.com może zasugerować te modyfikacje, które uznają za przydatne poprzez kontakt z osobami odpowiedzialnymi za stronę poprzez adres email www.barcelona-home.com

5.4. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z www.barcelona-home.com i produktów i usług udostępnianych za ich pośrednictwem, więc zgodnie z przepisami prawa, moralności i porządku publicznego, jak również z postanowieniami niniejszych Warunków. W związku z tym zabrania się korzystać z www.barcelona-home.com oraz z oferowanych Produktów i Usług do celów które są niezgodne z prawem i /lub sprzeczne z postanowieniami Ogólnych Warunków, lub naruszać prawo i/lub interesy osób trzecich, w jakikolwiek sposób, który mógłby uszkodzić lub uniemożliwić normalne użytkowanie www.barcelonahome.com.es, oraz udostępnianych produktów i usług, lub które mogą wpłynąć na wizerunek Barcelona-Home.com.

5.5 Użytkownicy www.barcelona-home.com muszą przestrzegać wszystkich

5.6. Użytkownik akceptuje wszystkie wyżej wymienione obowiązki i zakazy poprzez e-mail, www.barcelona-home.com lub Barcelona-Home.com, które w każdej chwili wprowadzają prawo w życie w odniesieniu do wyłączenia lub ograniczenia odpowiedzialności zawodowej serwisu.

6. Barcelona-Home.com:

6.1. Nie jest przeznaczone i nie zbiera informacji dla/od nieletnich

7. PRZYCZYNY WYKLUCZENIA:

Barcelona-Home.com zastrzega sobie prawo do okresowego lub stałego wyłączenia dowolnego użytkownika, z powodu jednej z następujących okoliczności:

7.1. Naruszenie któregokolwiek z warunków korzystania

7.2. Naruszenie przepisów prawa, dobrych zwyczajów i zasad

7.3. Naruszenie jakiegokolwiek innego zobowiązania, które użytkownik miał określone w tym dokumencie

z Barcelona-Home.com wykluczenie użytkownika nie oznacza rezygnacji z czynności prawnych lub odszkodowania, za pośrednictwem adresu e-mail www.barcelona-home.com

8. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA I PRAWA AUTORSKIE:

8.1. Wszystkie informacje zawarte na www.barcelona-home.com. grafika i kod HTML, JaVA, JAVA Script lub Active X, są chronione prawem autorskim lub innymi prawami ochrony włąsności intelektualnej.

8.2. Prawa te należą wyłącznie do Barcelona-Home.com i jej licencjodawców. Internauci korzystający ze strony internetowej mogą wizualizować informacje zawarte w niniejszym dokumencie i pobrać lub odtworzyć go w swoim systemie informatycznym, pod warunkiem, że elementy nie są przekazywane osobom trzecim lub zainstalować na serwerze podłączonym do Internetu sieci lokalnej. Zabrania się, z wyjątkiem zawartych w Warunkach Ogólnych, dystrybucji, modyfikacji, cesji, komunikacji publicznej, reprodukcji i żadnej innej czynności związanej z publikacją informacji ze strony www.barcelona-home.com, bez uprzedniej zgody Barcelona-Home.com.

8.3. Użytkownik jest zobowiązany korzystać z informacji zawartych na stronie www.barcelona-home.com w sumienny, prawidłowy i zgodny z prawem sposób, wyłącznie dla własnego, niekomercyjnego użytku, pod warunkiem, że nie usuwa i nie modyfikuje treści lub jakiejkolwiek wzmianki o źródłach, praw autorskich i innych danych identyfikujących prawa Barcelona-Home.com lub osoby trzecie, musi przestrzegać ich oryginalną formę. Powielanie, kopiowanie, rozpowszechnianie lub publikacja jakiejkolwiek treści opublikowanej na www.barcelona-home.com

8.4. W przypadku gdy jakikolwiek użytkownik lub osoba trzecia uważa, że treści dostępne na www.barcelona-home.com zostały wprowadzone z naruszeniem praw autorskich lub innych praw ochrony własności intelektualnej, prosimy o poinformowanie o tym Barcelona-Home.com, wysyłając zgłoszenie na adres mailowy info@barcelona-home.com, z podaniem następujących informacji: a) nazwa, adres, numer telefonu i adres e-mail powoda. b)  Dane właściciela praw autorskich lub innych praw ochrony własności intelektualnej, które mogły zostać naruszone. c) Wskazanie naruszonej treści i miejsce umieszczenia na stronie www. barcelona-home.com. d) oświadczenie, że treści zostały wprowadzone bez zgody właściciela praw autorskich lub innych praw własności intelektualnej.

8.6.  Bez uszczerbku dla przepisów zawartych w poprzednich ustępach, Barcelona-Home.com zastrzega sobie prawo do obrony przed roszczeniami na podstawie obowiązujących przepisów dotyczących reklamy i praw autorskich lub innych praw ochrony własności intelektualnej.

9. HIPERŁĄCZE:

9.1. W przypadku gdy www.barcelona-home.com zostanie skierowana przez reklamę lub stronę internetową osób trzecich, Barcelona-Home.com nie są zobowiązani do kontrolowania, zatwierdzania, świadczenia usług, treści, danych, plików, produktów i wszelkiego rodzaju materiałów i informacji na stronie lub stronach osób trzecich, więc Barcelona-Home.com  nie ponosi żadnej odpowiedzialności, w żadnym wypadku, za legalność zawartości stron, jest to wyłączna odpowiedzialność osoby trzeciej, reguły prawa, dobrych obyczajów, porządku publicznego, jak również ich ewentualne naruszenie praw osób trzecich. Istnienie hiperłącza nie oznacza relacji między Barcelona-Home.com i właściciela strony internetowej, na której link jest ustanowiony.

9.2. Ci użytkownicy i osoby trzecie dążące do utworzenia hiperłącza do www.barcelona-home.com, muszą upewnić się, że hiperłącze umożliwia dostęp jedynie do stron lub usług www.barcelona-home.com, i powielając treści, deeplinki, przeglądarki, niedokładnie lub błędnie.

Z wyjątkiem tych znaków, które są częścią hiperłącza, użytkownik powinien upewnić się, że strona sieci , na której znajduje się hiperłącze nie zawiera znaków towarowych, nazw handlowych, logo, sloganów i haseł lub innych znaków należących do Barcelona-Home.com.

10. WARUNKI GWARANCJI I ODPOWIEDZIALNOŚCI:

10.1. Barcelona-Home.com nie gwarantuje niezawodności, dostępności lub dalszego funkcjonowania swojej strony internetowej lub produktów i usług dostępnych dla użytkownika, także nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody i / lub straty jakiegokolwiek rodzaju ze względu na brak dostępności, niezawodności, lub ciągłości jego strony lub jej usług, ale starają się ułatwić, w miarę swoich możliwości, pomóc techniczną dla poszkodowanego.

10.2. Barcelona-Home.com nie kontroluje z góry wirusów lub elementów w treści, które mogą powodować zmiany w oprogramowaniu lub sprzęcie użytkowników lub gości stron internetowych, więc nie będzie odpowiadał za wynikające z nich szkody dowolnego rodzaju.

11. OGÓLNE WARUNKI BEZPIECZEŃSTWA:

Jeśli jedno z postanowień niniejszych Warunków zostanie uznane za nieważne lub niewykonalne, pozostałe warunki pozostają w mocy.

12. BŁĘDY TOPOGRAFICZNE:

Barcelona-Home.com w ramach swoich możliwości dokłada wszelkich starań, aby zapewnić zawarte na stronie internetowej informacje były dokładne i nie zawierały błędów typograficnych. W przypadku, gdy pojawiają się tego typu błędów w każdej chwili wolą Barcelona-Home.com jest ich natychmiastowa poprawa. Jeżeli z powodu błędu literowego w cenach klient nie podjął decyzji o zakupie produktów i usług opartych na tym błędzie Barcelona-Home.com powiadomi o tym klienta i ma prawo do wypowiedzenia usług bez kosztów wobec Ciebie.

13. AKCEPTACJA WARUNKÓW:

Rejestracja użytkownika jako klient Barcelona-Home.com oznacza wiedzę i akceptację niniejszego Regulaminu. Wynajęcie konkretnego produktu lub usługi oferowane przez dostawców usług wymienionych w Barcelona-Home.com wymaga wyraźnej akceptacji.

14. PRAWA WŁAŚCIWE I JURYSDYKCJA:

Warunki te są regulowane przez prawo hiszpańskie. Wszelkie spory, które mogą powstać w odniesieniu do ich ważności, realizacji, zgodność, w całości lub w części, są składane przez strony, wyraźnie zarzekając własną jurysdykcję (do nikogo innego niż, gdzie powinny być składane w takich przypadkach), pod juryzdykcję sądów w Barcelonie.

Aby zrezygnować z otrzymywania informacji o usługach i towarach oraz innych podmiotów, należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu.

W przypadku wniosku kliknij przycisk prześlij formularzu, oznacza to informacje o realizacji i akceptację klauzuli dołączonej do formularza.

INFORMACJE DOSTARCZONE PRZEZ OSOBY TRZECIE:

Powinny być zawarte we wniosku o dane, przed ich włączeniem, osoby powinny być poinformowane o zawartości w poprzednich punktach.


Cookies

Plik cookie to mały plik tekstowy, zapisywany w przeglądarce po każdej wizycie na stronie internetowej. Jego zadaniem jest umożliwienie stronom www prowadzić rejestr użytkowników, którzy pojawiają się na stronie internetowej. Pliki cookies zazwyczaj zapisują informacje techniczne, preferencje osobiste, dostosowane treści, statystyki użytkownika, linki do stron społecznościowych, dostęp do kont użytkowników, itp.  Celem jest dostosowanie treści w Internecie do profilu i potrzeb, bez plików cookie strony zapewniałyby mniej usług. Jeśli potrzebujesz dodatkowych informacji na temat plików cookie, co zapisują, jak je usunąć, wyłączyć, itp, prosimy, aby sprawdzić ten link.

Pliki cookie używane do tej strony

Zgodnie z polityką Agencia Española de Protección de Datos (Hiszpański Departament Ochrony Danych) możemy przystąpić do szczegółowego wyjaśnienia naszego wykorzystania plików cookie.

Ta strona używa następujące wewnętrzne pliki cookie:

  • Pliki cookie sesji, aby zagwarantować, że użytkownicy piszący komentarze na blogu są ludźmi, a nie automatycznymi aplikacjami. W ten sposób walcząc ze spamem.

Ta strona używa następujące pliki cookie stron trzecich:

  • Zapisywane są pliki cookie dotyczące statystyk ruchu z odwiedzin na stronie internetowej. Korzystając z tej strony internetowej, Google umożliwiają wykorzystanie swoich danych osobowych. Tak więc, wykonywanie wszelkich praw, w tym zakresie, musi zostać przekazane bezpośrednio do Google.

  • Social media: Każda strona social media korzysta z własnych plików cookie, dzięki czemu można kliknąć przyciski takie jak “lubię” lub “Udostępnij”.

Wyłączenie lub usunięcie plików cookie

Możesz wykorzystać swoje prawo do usuwania lub wyłączenia plików cookie na tej stronie w każdej chwili. Sposób w jaki należy to zrobić zależy od przeglądarki, której używasz, aby otworzyć tę stronę internetową. Oto szybkie przypomnienie dla najpopularniejszych przeglądarek. Podczas przeglądania strony  Barcelona-Home.com lub innych stron, sieci reklamowe online, z którymi współpracujemy mogą umieszczać anonimowo pliki cookie i używać podobnych technologi, aby dowiedzieć się więcej o swoich preferencjach podczas działań online, w celu dostosowywania reklam. Jeśli nie chcesz otrzymywać żadnej z wyżej wymienionych spersonalizowanych reklam, możesz odwiedzić tę stronę, aby wyłączyć większość firm, które specjalizują się w tworzeniu tego typu reklam. (To nie uchroni Cię przed reklamami, nie są one po prostu wybierane dla Ciebie przez spersonalizowany metod selekcji.) Nie przekazujemy żadnych informacji do firm trzecich.

Powered by Barcelona-home - © Copyright 1990 - 2024 - barcelona-home.com Inc. All rights reserved.