Onze website maakt gebruik van cookies om uw ervaring te verbeteren en om u de juiste inhoud aan te bieden. Door het gebruik van onze website accepteert u dit beleid. ×

Voorwaarden van het publiceren van appartementen

Voorwaarden van het publiceren van appartementen

1. Aanvaarding van de overeenkomst: Door het plaatsen van een nieuw goed op de huidige webpagina (www.barcelona-home.com), aanvaard de eigenaar, manager, of wie onder hen dan ook, onvoorwaardelijk de termen en voorwaarde.

2. Informatie over de appartementen: El Propietario o Gestor proporcionará a Barcelona Home todos los datos relativos al inmueble, las fotografías, servicios de los que dispone, habitaciones disponibles, datos sobre las tarifas, entrega de llaves y, en general cualquier otra información que sea necesaria para la reserva del apartamento. La información que proporcionará el Propietario o Gestor para ser incluida en la página web de Barcelona Home se adecuará en todo caso a los estándares indicados por Barcelona Home en los presentes términos y condiciones. Dicha información no contendrá en ningún caso referencias directas a la titularidad del inmueble o al teléfono, fax, página web u otros datos del Propietario o Gestor, reservándose Barcelona Home el suprimir cualquiera de esos datos de la página web.

De eigenaar of manager zal Barcelona-Home van alle gegevens met betrekking tot het onroerend goed, de foto’s, beschikbare diensten, beschikbare kamers, tariefgegevens, ophalen van de sleutels en enig andere informatie met betrekking tot het reserveren van het appartement, voorzien. De informatie die moet worden opgenomen op de website van Barcelona-Home, zal de eigenaar of beheerder verstrekken en akkoord gaan met de termen en voowaarden. Dergelijke informatie zal in geen geval direct gerefereerd worden aan het eigendomsrecht of aan de telefoon, fax, webpagina of andere gegevens van de eigenaar of manager, reserveer Barcelona Home naar dergelijke informatie op de website te onderdrukken.

De eigenaar of manager verklaard ware, nauwkeurige en niet misleidende informatie te verstrekken. Het verbindt zich er ook aan houden bijgewerkt (via het Extranet) die informatie permanent en schema beschikbaarheid.

Mochten de eigenaar of beheerder (of hun partners) wijzigingen aanbrengen in de beschrijving van de accommodatie, is het verplicht om Barcelona Home te informeren.
Barcelona Home zal zorg dragen en de verwerking op zich  nemen, met de grootst mogelijke zorgvuldigheid, foto’s, beschrijvingen en informatie over het landgoed, vóór publicatie op de website. De inhoud die wordt gepubliceerd mag niet worden gebruikt door de eigenaar direct of indirect voor andere doeleinden dan die welke uitdrukkelijk niet  met de doeleinden van Barcelona Home overeenkomen.

De eigenaar of beheerder kan de inhoud van de informatie niet gebruiken in welke vorm of medium, of voor andere distributie of openbaarmaking.

Alle online informatie over accommodatie (apparatuur, voorwaarden, foto’s, beschrijving, etc.) in Barcelona Home reservering portal wordt verstrekt en geverifieerd door de eigenaar of beheerder. Alle gevolgen (annuleringen, compensatie, boetes, etc) afgeleid van een verkeerde interpretatie, vergissingen, fouten, misverstanden, verkeerde voorstelling van zaken of fraude in dergelijke informatie zijn voor rekening van de eigenaar. Barcelona Home is op geen enkele manier verantwoordelijk voor deze informatie.

3. Rechtmatigheid van eigendom of beheer: De eigenaar of beheerder verklaart dat hij/zij verantwoordelijkheid neemt voor de rechten of bevoegdheden die nodig zijn voor het beheer van de woningen geadverteerd op de webpagina www.barcelona-home.com.

4. Conditie onroerend goed: De eigenaar of beheerder verklaart hierbij dat op het moment van publicatie op de website van Barcelona Home, het pand geschikt is (zowel de structuur als de functies) en van maximaal comfort voor de gasten. Ook verklaart de eigenaar of beheerder onder haar verantwoordelijkheid dat alle woningen leeg zijn, in perfecte staat, dat het goed onderhouden is en dat de betalingen van alle facturen zijn voltooid.

5. Type verblijf: De eigenaar of beheerder verklaren onder onze verantwoordelijkheid dat het pand beschikt over alle eigenschappen voor gebruik als vakantiewoning of als een seizoensgebonden huurwoningen.

6. Business management: Barcelona Home bevordert huisvesting via de website www.barcelona-home.com, het aanbieden van een brokerage service tussen de huurder en de eigenaar of manager, met een economische marge inkomen (tussen de 10% en 25% afhankelijk van de functies), die wordt toegevoegd aan de netto prijs aangegeven door de eigenaar of manager en aan de klant in rekening gebracht op het moment van boeking.

De economische marge Barcelona Home kan worden gewijzigd op elk moment (zowel naar boven als naar beneden), afhankelijk van de marktomstandigheden of als er een verandering plaatsvindt die van invloed is op de kenmerken van de geadverteerde woning.
In ieder geval zullen deze wijzigingen aan de eigenaar of beheerder worden gemeld.

7. Diensten inbegrepen in commercieel management: De marge verdiend door Barcelona Home omvat de volgende diensten:

 • De hoogte van het appartement en de promotie op de webpagina www.barcelona-home.com
 • Vertalingen, beschrijvingen en details van het appartement beschikbaar in alle mogelijke talen op het web
 • Contactbeheer met potentiële klanten en het reserveren van het appartement via email, telefonisch of persoonlijk
 • Meldingen wanneer het wordt bekeken door mogelijk geïnteresseerden
 • Automatisch systeem van bevestiging voor reserveringen per mail

8. Verantwoordelijkheden van de eigenaar of beheerder: De eigenaar of beheerder (of hun partners) zijn verantwoordelijk voor het beheren of coördineren van de volgende taken:

 • Borg: de eigenaar of beheerder (of hun partners) zijn verantwoordelijk voor het bepalen van het bedrag ten laste van de huurder door middel van een borg voor schade.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of manager (of hun partners) om het gestorte bedrag te bewaren voor de opdrachtgever tot aan de dag van vertrek uit de accommodatie.
 • Check in 24/7: Na ontvangst van de bevestiging van de reservering, zal de eigenaar of beheerder contact opnemen met de huurder om uw ontvangst en levering van de sleutels te plannen. De huurder zal telefonisch of door middel van een e-mail worden gecontacteerd.
 • Het contact vanaf het moment van de boeking, wordt gehandhaafd tussen de huurder en de eigenaar of beheerder van de woning (of hun partners). Dergelijke communicatie zal zijn via telefoon of e-mail.
 • Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of beheerder (of hun partners) informatie te verzamelen in de gevallen genoemd, een toeslag voor late aankomsten.
 • Reinigen van het bed en beddengoed: Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of manager (of hun partners) het verblijf schoon te maken tussen verblijf en verblijf.
  Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of manager (of hun partners) oom in het begin van elk verblijf schone lakens, handdoeken en doeken voor de keuken, te bieden, voldoende voor het aantal gasten. Onder geen beding is Barcelona-Home verantwoordelijk voor het schoonmaken van de behuizing en het ontbreken en / of reiniging van beddengoed en handdoeken.
 • Aandacht voor huurders en fouten: Het is de verantwoordelijkheid van de eigenaar of manager (of hun partners) aan de behoefte die huurders kunnen hebben tijdens uw verblijf te voldoen, evenals het herstellen van eventuele schade die kan optreden tijdens deze periode.
  Alle klanten krijgen compensatie voortvloeiend uit het ontbreken van diensten of apparatuur, deze zijn voor rekening van de eigenaar.
  Onder geen beding is Barcelona-Home verantwoordelijk voor het voldoen aan de behoeften van klanten en bieden oplossingen voor elke storing of defect van het apparatuur
 • Onderhoudskosten van nutsvoorzieningen (water, elektriciteit, gas, internet) zijn ten laste van de eigenaar of manager (of hun partners).
 • De eigenaar of manager wordt de procedure uitgang met de huurder en de beoordeling van de schade vast te stellen.
  Terugbetaling van de aanbetaling: de eigenaar of beheerder (of hun partners) zijn verantwoordelijk voor het vaststellen van procedures en het coördineren van de terugkeer van de storting aan de huurder als die eenmaal de woning heeft verlaten.
 • Raming van de schade: de eigenaar of beheerder (of hun partners) zijn zelf verantwoordelijk voor het beoordelen van de hoeveelheid geld en aftrekken als het bedrag wanneer schade wordt gemaakt binnen de behuizing of hun bezittingen.
  Barcelona Home is in geen geval verantwoordelijk in plaats van de eigenaar (of manager) of namens cliënten voor de beoordeling van eventuele schade of schade aan eigendommen of bezittingen en / of af te trekken of in te houden dat bedrag.
 • Gewone en buitengewone onderhoud: de eigenaar of beheerder (of hun partners) is verantwoordelijk voor de gewone en buitengewone onderhoud van het onroerend goed in zijn geheel: meubels (binnen en buiten terrassen waar), voorzieningen (water, elektriciteit, gas, internet, TV), huishoudelijke ongediertebestrijding.
 • Kalender update reserveringen: De eigenaar of beheerder (of hun partners) is verantwoordelijk voor de tijdige update over beschikbaarheid op de kalender van uw accommodatie.
  Als het goed is geplaatst op modaliteit “boekingsaanvraag” (reserveren op aanvraag), de eigenaar of manager (of hun partners) hebben 24 uur om een reservering aan te vragen die via e-mail wordt verzonden naar Barcelona Thuis beantwoorden. Na deze tijd de woning wordt beschouwd als “niet beschikbaar” en ga klantenaanbod alternatieven.

9. Cancelen van de reservering: In het geval dat een klant besluit om de reservering van het huis in deze overeenkomst te ontbinden, behoud Barcelona Home het reserve bedrag betaald door de klant, of het verschil (als de klant een annuleringsverzekering heeft).

10. Extranet: Barcelona Home zorgt ervoor dat de een gebruikersnaam en wachtwoord hebben om toegang te krijgen tot het Extranet, dit wordt in vertrouwen bewaard en zorgt voor de juiste en veilig gebruik van dergelijke informatie door u en uw nabestaanden .

11. Communicatie tussen de eigenaar of beheerder en Barcelona Home: De eigenaar of manager moet een e-mailadres hebben, zodat elke dag om nieuwe reserveringen of wijzigingen kunnen worden doorgegeven, of als incidenten of problemen met uw accommodatie gecontroleerd moeten worden.

De communicatie tussen de eigenaar of manager en het bedrijf altijd worden gedocumenteerd, elke verandering of variatie van de woning (foto’s, het updaten van gegevens, prijswijzigingen, etc) worden met een geschreven brief of een e-mail bevestigd. Anders kunnen dergelijke wijziging niet worden aanvaard.

De eigenaar of beheerder dient Barcelona Home te informeren over eventuele wijzigingen of acties, zoals werkzaamheden of andere mogelijke situaties die het gemak van de klanten kunnen beïnvloeden, omdat dit kan leiden tot annulering van de reservering.

De eigenaar of beheerder is verplicht Barcelona Home alle wijzigingen in de contactgegevens (zowel mobiele telefoons en vaste lijnen) door te geven, van de persoon die verantwoordelijk is voor het ontvangen van klanten, de schorsing van de rekening van de eigenaar tot onbepaalde tijd.

12. Suspensie van de rekening van de eingenaar: In het geval dat de eigenaar of manager de kalender van uw woning niet bijhouden, met meer dan één boeking of annulering als gevolg van onbeschikbaarheid, behoudt Barcelona Home zich het recht voor onbepaalde tijd het pand en de rekening van de eigenaar of beheerder te suspenderen.

Ook in het geval dat vaak klachten van klanten ontstaan over de lage kwaliteit van de accommodatie en / of diensten die worden aangeboden door de eigenaar of manager (of hun partners), behoud Barcelona Home zich het recht voor om reclame over het eigendom van de eigenaar of manager op te schorten, totdat de dienst wordt hersteld zoals gepubliceerd op de website www.barcelona-home.com.

13. Grond van het pand: De grond van een pand moet voor het publiceren van het pand op de pagina www.barcelona-home.com worden gedeeld, zodat Barcelona Home wijzigingen kan aanbrengen waar het nodig is.

In ieder geval moet de eigenaar of manager toekomstige boekingen respecteren die bevestigd zijn, tot op de dag van de kennisgeving van het laagste van het eigendom van de website www.barcelona-home.com

Als om redenen van overmacht, de eigenaar of beheerder toekomstige boekingen niet kanrespecteren, dient u de klant te compenseren met tweemaal het bedrag van de reserves in eerste instantie of hen het prijsverschil betalen (als die er is), indien de opdrachtgever ervoor kiest om een andere accommodatie beschikbaar op de website www.barcelona-home.com beschikbaar te stellen.

14. Fiscale verantwoordelijkheid: De eigenaar of beheerder ervan uit gaande onder zijn verantwoordelijkheid, is hij verplicht om de nationale en lokale belastingen te betalen over de huurprijs in rekening gebracht per verblijf, de vrijstelling van aansprakelijkheid Barcelona-home voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit de gedeeltelijke of totale mislukte betaling.

15. Burgerlijke en persoonlijke verantwoordelijkheid eigenaar: De eigenaar of beheerder, neemt onder zijn verantwoordelijkheid, de eventuele risico’s die voortvloeien uit de exploitatie van hun eigendom, zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk, vrijstelling van aansprakelijkheid, zowel civielrechtelijk als strafrechtelijk, in Barcelona Home eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit het niet opvolgen van de regelgeving en lokale en nationale wetten, geheel ervan uitgaande dat de betaling van eventuele boetes en alle mogelijke juridische kosten dan voor zijn rekening zijn.

NIGHT LIFE Parties Guestlists Events Start Your Adventure
Day life - Tours, activities and more - Barcelona-Home
Our accommodations

View more

Powered by Barcelona-home - © Copyright 1990 - 2020 - barcelona-home.com Inc. All rights reserved.