Vores hjemmeside gør brug af cookies for at forbedre din brugeroplevelse, kende dine surfing-vaner og tilbyde bedre indhold. Ved at bruge denne hjemmeside samtykker du brugen af vores politik. ×

Privat politik og Cookies

Privat politik

www.barcelona-home.com er et registreret internet domæne af Barcelona-Home.com (herefter barcelone-home.com, NIF B-63673669)

Brugerens anvendelse af de tjenester og serviceydelser der findes på web-siden barcelona-home.com indebærer udtrykkelig accept af hver og én af de følgende punkter:

Generelle vilkår og betingelser af brugen af websiden: http://www.barcelona-home.com:

1. JURIDISK KAPACITET:

Brugerne angiver og erklærer at han/hun er myndig (mindst 18 år) og har den nødvendige juridiske kapacitet for at kunne udlicitere de tilbudte produkter og serviceydelser på web-siden barcelona-home.com, og samtidig erklærer han/hun at de accepterer at være bundet af denne aftale, og forstår og fuldt ud accepterer betingelserne her for at kunne bruge denne web-side og/eller udlicitere de tilbudte produkter og serviceydelser.

2. ADGANG:

For at kunne udlicitere produkter og serviceydelser vil brugeren få uddelt et brugernavn samt en adgangskode udvalgt af Barcelona-Home.com. Barcelona-Home.com kan ikke holdes ansvarlig for misbrug af koderne, som brugeren selv kan lave efter på web-siden www.barcelona-home.com. Det er brugeren, der vil stå til ansvar for beskyttelsen af nøgler og adgangskoder, som er tildelt dig som registreret kunde, for at forhindre uautoriseret brug eller adgang fra en tredjepart.

3. BRUGEREN:

De, som har udliciteret eller udliciterer de forskellige produkter og serviceydelser, som Barcelona-Home.com tilbyder, skal registrere sig som kunde, med det formål at erklære at samtlige oplysninger, der er opgivet i registreringen, er sande, pålidelige og præcise:

3.1. Brugeren af www.barcelona-home.com garanterer og svare altid

3.2. Brugeren skal udtrykkeligt autorisere at videregivelse af data er sandfærdigt, nøjagtig, gyldig og ægte ifølge persondataloven, herefter, samtidig forpligter og sikre sig til at holde fremsendte data opdaterede.

3.3.  Brugeren giver udtrykkeligt samtykke til at modtage kommunikation om de tilbudte produkter og serviceydelser af Barcelona-Home.com og som kræves af brugerne.

4. PRIVACYBELEID:

4.1. I overensstemmelse med den organiske lov 15/1999 om beskyttelse af personoplysninger (LOPD) den 13. december opdateret i henhold til efterfølgende forordning, kongeligt dekret 1720/2007 og den nye europæiske forordning, 25. maj 2018, de data, som brugeren sendte via barcelona -home.com, vil blive behandlet af Barcelona-Home.com på en automatisk måde og vil blive inkorporeret i en fil med det formål at kunne tilbyde og administrere produkter og tjenester af barcelona-home.com. Den nævnte fil er registreret eller registreret hos Det Spanske Agentur for Databeskyttelse, og det er angivet, at dets ansvarlige part er firmaet Barcelona-Home.com med administrativ adresse på C / Viladomat 89 CP 08015 Barcelona, e-mail: info @ barcelona -home.com

4.2. Ejerne af DATA har til enhver tid ret til at få adgang til filen, være i stand til at udøve retten til rettelse, gennemsigtighed, information, eliminering, ret til at blive glemt, behandlingsbegrænsning, dataoverførbarhed, opposition og annullering i de vilkår, der er indeholdt i den nuværende lovgivning om databeskyttelse.

4.3. På samme måde kan brugerens samtykke til behandling og overførsel af deres personoplysninger samt deres direkte debitering til enhver tid tilbagekaldes uden tilbagevirkende kraft i overensstemmelse med bestemmelserne i gældende regler om beskyttelse af personoplysninger.

4.4. Til formålene i denne paragraf er det tilstrækkeligt at kontakte barcelona-home.com via e-mail-adressen info@barcelona-home.com eller ved at skrive til sin administrative adresse på C / Viladomat 89, CP 08015 Barcelona, ​​Barcelona, ​​Spanien .

4.5. Salgsfremmende e-mails: Ved at acceptere disse vilkår og betingelser accepterer brugerne, at indhold, rabatter og kampagner fra samme firma-barcelona-hjem eller fra andre samarbejdsvillige virksomheder sendes til deres e-mails. I overensstemmelse med de generelle databeskyttelsesforskrifter (EU) 679/2016 minder vi brugerne om, at de vil modtage reklamemails og nyhedsbreve, fordi de selv tidligere har givet deres data frivilligt. For at overholde gældende regler om beskyttelse af personoplysninger, kan de i enhver kommunikation, som brugerne modtager, udøve retten til adgang, berigtigelse, gennemsigtighed, information, eliminering, ret til at blive glemt, behandlingsbegrænsning, dataoverførbarhed, opposition og annullering ved at klikke på indstillingerne for links, der er placeret under salgsfremmende e-mails eller direkte anmode om annullering og / eller ændring af data til promotion@barcelona-home.com.

4.6. barcelona-home.com garanterer, at den har vedtaget de nødvendige sikkerhedsforanstaltninger i sine faciliteter, systemer, servere og filer for at forhindre adgang til DATA for uautoriserede personer.

4.7. Uanset ovenstående kan DATA kun videregives til offentlige myndigheder i tilfælde af, at de kræver det i overensstemmelse med de retsforskrifter, der gælder for sagen.

5. BRUG AF WEB-SIDEN www. barcelona-home.com AF Barcelona-Home.com:

5.1. Brugen af web-siden www.barcelona-home.com og/eller produkter og serviceydelser af Barcelona-Home.com indebærer fuld accept og gyldighed af hver eneste af de generelle vilkår og betingelser, som er medtaget i den nye version af de generelle vilkår og betingelser, derfor skal brugeren være opmærksom på at læse disse hver gang de besøger www.barcelona-home.com.

5.2. Barcelona-Home.com kan ensidigt ændre disse generelle vilkår og betingelser når som helst og uden forudgående advarsel, tilmed de udbudte produkter og serviceydelser, eller hvilken som helst anden væsentlig aspekt eller den nuværende hjemmeside, eller betingelser af drift, tekniske tiltag og brug af service fra www.barcelona-home.com.

5.3. På tilsvarende måde, med henblik på at forbedre service og etablere en højt niveau af kvalitet, Barcelona-Home.com endelige mål, kan brugeren foreslå ændringer, som de finder brugbare og nyttige, ved at tage kontakt til de ansvarlige for web-siden via Barcelona Homes e-mail, info@barcelona-home.com.

5.4. Brugeren accepterer at bruge web-siden www. barcelona-home.com og produkter og serviceydelser, der stilles til rådighed, såfremt det er i overensstemmelse med loven, morale og offentlig orden, samt med de bestemmelser der findes i de generelle betingelser. Som følge heraf er det forbudt at anvende web-siden www.barcelona-home.com eller tilbudte produkter og serviceydelser, med ulovlige og/eller modsigende formål eller virkninger etableret i de generelle betingelser, eller overtræder rettighederne og/eller interesse fra tredjepart eller at det på nogen måde beskadiger web-siden www.barcelona-home.com eller forhindre normal brug af dette eller tilgængelige produkter og serviceydelser via det samme eller af resten af brugerne, eller af Barcelona-Home.com og/eller påvirker eller kan påvirke Barcelona-Home.com image.

5.5. Brugerne af www.barcelona-home.com skal til hver en tid følge de instrukser, der bliver givet, blandt andet via e-mail info@barcelona-home.com eller det autoriserede personale af Barcelona-Home.com.

5.6. Brugeren skal acceptere alle og enhver af de forpligtelser og forbud, som på alle tidspunkter pålægges den gældende lovgivning i forbindelse med udelukkelse eller begrænsning af den professionelles ansvarlighed i udførelsen af serviceydelsen.

6. SERVICEYDELSERNE, Barcelona-Home.com:

Serviceydelserne er ikke beregnet til de umyndige, og hverken anmoder eller indsamler relativ information fra umyndige.

7. ÅRSAGER TIL UDELUKKELSE:

Barcelona-Home.com har rettigheden til at udelukke, midlertidigt eller definitivt, brugeren på baggrund af følgende omstændigheder:

7.1. For overtrædelse af enhver vilkår og betingelser for brug.

7.2. For overtrædelse af love, morale, og offentlig orden.

7.3. For overtrædelse af enhver anden forpligtelse som brugeren måtte have etableret som offentligt dokument.

Udelukkelsen af brugeren frasiger ikke Barcelona-Home.com i at foretage passende sagsøgninger eller bede om erstatning, da de er berettiget til dette.

8. INTELLEKTUEL EJENDOMSRET OG OPHAVSRETTIGHEDER:

8.1. Al information som findes på www.barcelona-home.com, dets grafiske design og koder i HTML, JAVA, JAVA Script eller Active X, er beskyttet under ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

8.2. Disse rettigheder tilhøre udelukkende Barcelona-Home.com eller deres autoriserede. Internetbrugerne som anvender denne web-side kan se al information og downloade eller kopiere dette til privat brug i deres edb-system, forudsat at de kopierede elementer ikke videregives til tredjepart eller installeres på en server med adgang til internettet eller en lokalt netværk. Det tillades ikke, uden forbehold for anførte vilkår og betingelser, at gå videre med distribution, ændringer, overførelser, offentlig kommunikation, kopiering eller hvilken som helst anden handling at brug af en del eller al information, som er offentliggjort på www.barcelona-home.com, uden en tilladelse fra Barcelona-Home.com.

8.3. Brugeren skal anvende indholdet og informationer fra www.barcelona-home.com på en forsvarlig, korrekt og lovgyldig måde, og i særdeleshed, udelukkende til privat brug og ikke til kommercielt brug, forudsat for at du ikke sletter eller ændrer indholdet eller enhver omtalt kilde, ophavsret eller andre informationer, der identificerer rettigheder af Barcelona-Home.com eller tredjepart, dvs. origanel form skal respekteres. Enhver reproduktion eller kopiering, distribution eller offentliggørelse, af hvilken som helst type, af indholdet af informationen på www.barcelona-home.com uden en forudgående skriftlig tilladelse af Barcelona-Home.com er ikke tilladt. Ansøgning om tilladelse skal ske gennem skriftlig anmodning til e-mail, info@barcelona-home.com.

8.4. I tilfælde af hvilken som helst bruger eller tredjepart mener at eksisterende indhold på www.barcelona-home.com, som er introduceret her, er i strid mod ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, bedes du meddele dette faktum til Barcelona-Home.com ved at fremsende dette til følgende e-mail, info@barcelona-home.com, og som herunder mindst indeholder følgende elementer: a) Navn, adresse, telefonnummer, samt klagerens e-mail adresse. b) Oplysninger om ophavsretejeren eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder, som kunne være blevet overtrådt. c) Angivelse af de overtrådte oplysninger og et link til dette på www.barcelona-home.com. d) En erklæring om, at brugen af indholdet er blevet offentliggjort uden udtrykkelig tilladelse af ophavsretten eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

8.5. Uden forbehold for det tidligere angivet, Barcelona-Home.com har retten til at forsvare sig overfor disse klager baseret på de eksisterende regler for reklame og ophavsret eller andre intellektuelle ejendomsrettigheder.

9. HYPERLINKS:

9.1. I tilfælde af at www. barcelona-home.com henviser til reklame eller til web-sider tilhørende til tredjepart, forpligter Barcelona-Home.com sig ikke til at kontrollere dette og kontrollere ikke dette på forhånd, heller ej godkender eller er ejer af disse tjenester, indhold, oplysninger, arkiver, produkter eller enhver form for materiale eller information, der findes på web-siden eller tredjepartens web-side, for så vidt påtager Barcelona-Home.com sig ikke ansvar under nogen omstændigheder for lovligheden af indholdet på web-siden/web-siderne, dermed har tredjeparten eneansvarlighed for respekten af lovgivningen, morale, offentlig orden, indholdet, samt ingen overtrædelse af tredjepartens rettigheder. Eksistensen af hyperlinket har som udgangspunkt ikke nogen relation mellem Barcelona-Home.com og web-siden, hvor linket er etableret.

9.2. De brugere eller tredjeparter, som søger at etablere et hyperlink på web-siden www.barcelona-home.com, skal kunne garantere at hyperlinket kun henviser til at andre web-sider eller servicer af www.barcelona-home.com, men som ikke indeholder kopiering af indhold, deep-links, browsers, ukorrekte eller upræcise udsagn om indholdet eller web-siden af www.barcelona-home.com.

Bortset fra de tegn, der er en del af hyperlinket, skal brugeren sikre, at web-siden, som hyperlinket er etableret på, ikke indeholder varemærker, firmanavne, skilte, navne, logoer, slogans eller ethvert andet kendemærke tilhørende Barcelona-Home.com.

10. UDELUKKELSE AF GARANTIER OG ANSVAR:

10.1. Barcelona-Home.com garanterer ikke pålideligheden, tilgængeligheden eller den kontinuerlige funktionalitet hverken af dens web-side eller produkter og serviceydelser, der er tilgængelig for brugeren, for så vidt udelukker ethvert ansvar for skader og/eller tab af nogen art som følge af manglende tilgængelighed, pålidelighed eller kontinuitet af web-siden eller dens  servicer.

10.2. Barcelona-Home.com forpligter sig ikke til at lave kontrol og kontrollerer ikke på forhånd, fraværet af virus eller elementer i indholdet, som muligvis kan foretage ændringer af brugernes eller besøgendes software eller hardware, for så vidt Barcelona-Home.com ikke kan holdes ansvarlig for skader og/eller tab af nogen art som følge deraf.

11. SIKRING AF DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER:

Hvis nogen af kravene for de generelle vilkår eller betingelser bliver erklæret ugyldige eller uanvendelige gør resten af de generelle vilkår og betingeler sig stadig gældende.

12. TYPOGRAFISKE FEJL:

Barcelona-Home.com gør sit yderste for at sikre at dets medier tilbyder indholdende informationer, som er nøjagtige og uden typografiske fejl på web-siden. I tilfælde af at der på et tidspunkt skulle forekomme fejl af denne slags, som er sket uden Barcelona-Home.com vilje, vil dette blive redigeret med det samme det opdages. I tilfælde af at der skulle forekomme fejl i de opviste priser og en kunde har taget sin beslutning om at købe produkter og servicer på baggrund af en fejltagelse lavet af Barcelona-Home.com, vil kunden blive informeret hurtigst muligt og får dermed også ret til at opsige denne serviceydelse uden nogen omkostninger.

13. ACCEPT AF DE GENERELLE VILKÅR OG BETINGELSER:

Registreringen af brugeren som kunde hos Barcelona-Home.com indebærer kendskab og udtrykkelig accept af de generelle vilkår og betingelser. At gøre kontrakt med konkrete produkter og serviceydelser, som tilbydes af serviceleverandører, der er anført i Barcelona-Home.com indebærer udtrykkelig accept af de generelle vilkår og betingelser.

14. GÆLDENDE LOVE OG KOMPETENCE:

Disse generelle vilkår og betingelser er underlagt den Spanske Lovgivning. Enhver tvist der måtte opstå med hensyn til gyldighed, udførelse, overholdelse eller kendelser, komplet eller delvist, indgives af parterne med udtrykkelig afkald af deres egen jurisdiktion (til enhver anden, i givet fald, der kunne spille en rolle) til kompentencen af Domstolene i Barcelona.

For ikke at modtage information om produkter og serviceydelser, heller ikke andre enheder, markér den relevante boks i formularen.

I visse tilfælde, hvor det er nødvendigt at udfylde en formular til ansøgning og trykke på send-knappen, samme realisering indebærer at der er blevet givet information og at der udtrykkeligt er givet samtykke til indholdet af vedhæftede klausul i nævnte formular.

 

OPLYSNINGER FRA TREDJEMAND:

I tilfælde af at en ansøgning indeholder oplysninger givet af uautoriserede personer, som ikke besidder denne rettighed, skal brugeren oplyse og informere om disse personer med udgangspunkt i indholdet i de foregående paragrafer.


Cookies

En cookie er en tekstfil, der gemmes i din browser hver gang du besøger et websted. Funktionen er at gøre det muligt for hjemmesiden at foretage en registrering af de besøgende, som vender tilbage til hjemmesiden. Cookies gemmer normalt tekniske oplysninger, personlige præferencer, tilpasset indhold, brugerstatistikker, links til sociale medier hjemmesider, adgang til brugerkonti osv. Målet er at tilpasse internetindholdet til din profil og behov, uden cookies vil hjemmesiderne levere færre services. Hvis du ønsker yderligere oplysninger om cookies, hvad de gemmer, hvordan man sletter dem, deaktivere dem osv.

Cookies på denne hjemmeside

Vi følger policen fra Agencia Espana de protección de datos (Spansk institut for databeskyttelse af privatlivet) Vi fortsætter med en detaljeret redegørelse over brugen af vores cookies. Denne hjemmeside burger vores egne cookies:

  • Session cookies: For at kunne garantere at det er mennesker der skriver kommentarer til bloggen, og ikke automatiske programmer. På denne måde undgår vi spam.

Hjemmesiden anvender følgende tredjeparts cookies:

Cookies til at udarbejde trakfikstatik over besøgende, dette bliver gemt. Ved at bruge denne hjemmeside tillader du at Google kan bruge dine personlige oplysninger. Der er derfor ret til at meddele Google direkte.

  • Sociale medier: Alle sociale medier burger deres egne cookies, derfor kan man klikke på enten ”like” eller”del” knappen.

Deaktivering eller fjernelse af cookies

Man har altid mulighed for at fjerne eller deaktivere cookies på denne hjemmeside. Måden at gøre dette på, er afhængig af din brower: Her er en hurtig guide over de mest anvendte browers. Når du søger på Barcelona-Home eller andre hjemmesider, kan der være online reklamerer, som kan placere anonyme cookies, ved brug af lignende teknologier til at finde ud af mere om dine præference, via dine online aktiviteter, og på den måde personliggøre reklamerne til din relevans. Hvis du ikke ønsker personliggjorte reklamer, kan du besøge denne hjemmeside, som kan fjerne størstedelen af firmaerne, som er specialiseret i at lave disse slags reklamer. (Dette forhindre dig ikke i at se reklamer, de er bare ikke personliggjorte.)

Vi overfører ingen oplysninger til tredjeparts virksomheder.
Cookies Slet Google Chrome Browser.

Powered by Barcelona-home - © Copyright 1990 - 2024 - barcelona-home.com Inc. All rights reserved.