Our website uses cookies in order to improve your user experience, know your navigation habits and offer you better contents. By using this website you consent to the use our policy. ×

Personvern og Cookies

Personvern

I samsvar med Lov 15/1999 om vern av personopplysninger, heretter LOPD, vil data som sendes av brukeren gjennom barcelona-home.com bli behandlet av Barcelona-Home.com automatisk og vil bli innarbeidet i en fil med det formål å gi og administrere Produkter og Tjenester på barcelona-home.com:

Denne filen er registrert eller fjernes av det Spanske Datatilsynet, og bekrefter at dens rettigheter tilhører aksjeselskapet Barcelona-Home.com med administrativ adresse i C/ Viladomat 89, CP 08015 Barcelona, epost: info@barcelona-home.com.

Eiere av DATA som til enhver tid har rett til å få adgang til filen og utøve sine rettigheter med retting, sletting og motsetningsforhold i forhold til villkårene som inngår i datalovgivning.

Likeledes vil brukeren samtykke til behandling og overføring av dine personlige data, samt direkte belastning, vil være fjernbar til enhver tid uten tilbakevirkende kraft, slik det kreves i artikkel 6 og 11 i Lov 15/1999 av 13. desember, Beskyttelse av Personlig Data.

Angående formålene i denne klausulen, kontakt barcelona-home.com via epost info@barcelona-home.com, eller ved å skrive til den administrative adressen som ligger i C/Viladomat 89 CP 08015 Barcelona, Barcelona, Spain.

barcelona-home.com garanterer at det er tatt i bruk nødvendige sikkerhetstiltak i våre anlegg, systemer, servere og filer for å hindre adgang til data for uautoriserte personer.

Uavhengig av det forestående, slike DATA kan bare utleveres til offentlige myndigheter i tilfelle det kreves i henhold av lover og regler som gjelder for den aktuelle saken.

1. BRUK AV SIDEN barcelona-home.com AV Barcelona-Home.com: 

1.1 Bruken av barcelona-home.com og / eller produkter og tjenester fra siden barcelona-home.com forutsetter aksept og gyldighet av hvert og ett av de villkårene som finnes i den nyeste versjonen av vilkårene generelt, slik at brukeren må være klar over viktigheten av å lese de hver gang du besøker barcelona-home.com. 

1.2 Barcelona-Home.com kan ensidig endre, når som helst og uten forvarsel, disse Generelle Villkår og Produkter og Tjenester som tilbyes eller i annen vesentlig eller ikke vesentlig del av denne sidens utseende, eller driftsforhold, teknikker og bruk av barcelona-home.com sine tjenester.

1.3 Likeledes, brukere med det formål å forberede service og etablere et optimalt nivå av kvalitet, det ultimate målet for Barcelona-Home.com, kan foreslå de endringer som anses som nyttige ved  å kontakte de ansvarlige for siden via epost: info@barcelona-home.com.

1.4 Brukeren aksepterer å bruke barcelona-home.com siden og produktene og tjenestene som er tilgjengelige gjennom den samme, i tråd med loven, moral og offentlig orden, så vel som med bestemmelsene i disse generelle villkårene. Derfor er det forbudt å bruke barcelona-home.com siden eller produktene og tjenestene som tilbys, til ulovlige og / eller effekter i strid med bestemmelsene i disse villkårene, eller krenke rettighetene og / eller andres interesser eller som på noen måte kan skade barcelona-home.com eller hindre normal bruk av produkter og tjenester gjennom de samme, eller andre brukere, eller barcelona-home.com og / eller som påvirker eller kan påvirke bildet av barcelona-home.com.

1.5 Brukere av barcelona-home.com må observere instruksjoner som, via epost, eller info@barcelona-home.com, Barcelona-Home.com eller det som blir formidlet av autroiserte ansatte.

1.6 Brukerene godtar hver og en av de forpliktelser eller forbud pålagt til enhver tid av lovgivningen om utelukkelse eller begrensning av ansvar for profesjonell tjeneste-ytelse.

2. Barcelona-Home.com TJENESTER :

De er ikke ment for mindreårige og verken forespørsler eller informasjonssamling er ment for mindreårige.

3. ÅRSAKER TIL EKSKLUDERING:

3.1 Barcelona-Home.com forbeholder seg retten til å ekskludere periodisk eller permanent brukere som under noen som helst omstendigheter utfører:

3.1.1 Brudd på noen av de generelle villkårene for bruk etablert i dette dokumentet.

3.1.2. Brudd på lover, moral eller offentlig orden.

3.1.3 Brudd på enhver annen forpliktelse av brukeren Barcelona-Home.com. Utelukkelsen av brukeren betyr ikke at Barcelona-Home.com gir avkall på retten til å gjøre søksmål eller kompensasjoner fra loven.

4. PRIVATSPOLITIK:

4.1. I samsvar med den organiske loven 15/1999 om beskyttelse av personopplysninger (LOPD) 13. desember oppdatert i henhold til etterfølgende forordning, kongelig dekret 1720/2007 og ny europeisk forordning 25. mai 2018, DATA sendt av brukeren gjennom barcelona-home.com, vil bli behandlet av Barcelona-Home.com på en automatisk måte og vil bli innlemmet i en fil med det formål å kunne tilby og administrere produkter og tjenester av barcelona-home.com.

Denne filen er registrert eller registrert hos Det spanske databeskyttelsesagentur, og det er angitt at dets ansvarlige part er bedriftsfirmaet Barcelona-Home.com med administrativ adresse på C / Viladomat 89 CP 08015 Barcelona, ​​e-post: info@barcelona-home.com

4.2. Eierne av DATA har til enhver tid rett til å få tilgang til filen, kunne utøve rettighetene til rettelse, åpenhet, informasjon, eliminering, rett til å bli glemt, begrensning av behandling, dataoverførbarhet, opposisjon og kansellering i vilkårene som inngår i gjeldende lovgivning om databeskyttelse.

4.3. På samme måte vil brukerens samtykke til behandling og overføring av personopplysninger, samt direkte debitering, bli tilbakekallelig når som helst uten tilbakevirkende virkninger, i samsvar med bestemmelsene i gjeldende forskrifter om beskyttelse av personopplysninger.

4.4. For formålene i denne paragrafen er det tilstrekkelig å kontakte barcelona-home.com via e-postadressen info@barcelona-home.com, eller ved å skrive til sin administrative adresse på C / Viladomat 89, CP 08015 Barcelona, ​​Barcelona, ​​Spania .

4.5. Reklamerende e-post: Ved å godta disse vilkårene, aksepterer brukerne at innhold, rabatter og kampanjer fra samme firma i Barcelona eller fra andre samarbeidende selskaper sendes til deres e-post. I samsvar med de generelle databeskyttelsesforskriftene (EU) 679/2016 minnes brukerne om at de vil motta reklamemails og nyhetsbrev fordi de selv tidligere har gitt sine data frivillig. For å overholde gjeldende forskrifter om beskyttelse av personopplysninger, kan de i hver kommunikasjon som brukerne mottar, utøve rettighetene til tilgang, rettelse, åpenhet, informasjon, eliminering, rett til å bli glemt, begrensning av behandling, dataportabilitet, opposisjon og kansellering ved å klikke på preferanselinkene under kampanjens e-post eller direkte forespørsel om kansellering og / eller endring av data til promotion@barcelona-home.com.

4.6. barcelona-home.com garanterer at den har vedtatt de nødvendige sikkerhetstiltakene i sine anlegg, systemer, servere og filer for å forhindre tilgang til DATA av uautoriserte personer.

4.7. Uansett ovenstående kan nevnte DATA kun bli offentliggjort til offentlige myndigheter dersom de krever det i henhold til de lovbestemmelser og regler som gjelder for saken.

5. HYPERKOPLINGER: 

5.1 I tilfelle barcelona-home.com er henvist av en reklame eller en tredjeparts nettside, er ikke Barcelona-Home.com forpliktet til å kontrollere eller å utføre kontroller på forhånd, eller å støtte eller eie tjenester, innhold, data, fil produkter og alle slags materiale eller eksisterende informasjon på nettsiden eller tredjepartens nettsteder, slik at Barcelona-Home.com ikke skal være ansvarlig under noen omstendighet for lovligheten av innholdet på denne siden/ sidene, som er det eneste ansvaret til tredjeparten, ved eksempler og ikke begrensning, av rettsikkerhet, gode skikker, offentlig orden, innhold og at de ikke kan svekke andres rettigheter. Det at det eksisterer en hyperkopling innebærer ikke noen sammenheng mellom Barcelona-Home.com og eieren av nettstedet som koblingen er etablert.

5.2 Disse brukerne eller tredjepartene har som mål å etablere en hyperkopling med siden barcelona-home.com som skal garantere at hyperkoplingen kun tillater adgang til sider eller tjenester på barcelona-home.com siden, men utfører ikke, i en fremstilling men ikke begrenset til, gjengivelse av innholdet, dype-linker, nettlesere, unøyaktige eller uriktige uttalelser, om innholdet eller nettstedet til barcelona-home.com.

6. ANSVARSFRASKRIVELSER OG FORPLIKTELSER

6.1 Barcelona-Home.com garanterer ikke pålitelighet, tilgjengelighet eller kontinuitet på sin nettside eller for produktene som er tilgjengelig for Bruker Tjenester, som ekskluderer forpliktelser for skader / og eller tap av alle slag som kan oppstå som følge av mangel på tilgjengelighet, pålitelighet eller kontinuitet på sin nettside eller sine tjenester, selv om de vil forsøke å legge til rette for, i den grad det er mulig, teknisk assistanse til de berørte personer.

6.2 Barcelona-Home.com er ikke forpliktet til å kontrollere og gjør ikke forhåndskontroller, for å kontrollere virus eller andre elementer i innholdet som kan forårsake endring i programmer eller harddisk til brukere eller besøkere av hjemmesiden, så ingen vil være ansvarlige for skader av noen art som oppstår derfra.

7. IVARETAKELSE AV DE GENERELLE VILLKÅR: 

Dersom en av bestemmelsene i disse generelle villkårene blir erklært ugyldig, vil resten av de generelle villkårene fortsatt gjelde.

8. TRYKKFEIL:

Barcelona-Home.com gjør sitt ytterste for å sikre at informasjonen på hjemmesiden er korrekt og ikke inneholder typiske skrivefeil. I tilfelle om det skulle på et tidspunkt oppstå en trykkfeil av denne typen, er det til enhver utefor Barcelona-Home.com vilje og det vil føre til en umiddelbar korreksjon. Dersom det er en skrivefeil i en av de viste prisene og en kunde hadde gjort en beslutning om å kjøpe produktet eller tjenesten basert på feilen, vil Barcelona-Home.com varsle kunden og har rett til å avslutte sine tjenester uten at det skal koste deg noe.

9. AKSEPT AV VILLKÅR:

Brukerregistrering som en klient av Barcelona-Home.com innebærer kunnskap uttrykkelig aksept av de generelle villkårene. Ved å bestille et spesifikt produkt eller tjeneste tilbydt av service tilbyderne presentert av Barcelona-Home.com innebærer utrykkelig samtykke til de generelle villkårene.

10. LOVER OG RETTER:

10.1 Disse lovene og rettene er underlagt spansk lov. Eventuelle tvister som måtte oppstå om dens gyldighet, utførelse, oppfyllelse eller oppløsning, helt eller delvis, skal leveres av partene, og gi uttrykkelig avkall på sin ege jurisdiksjon (eller noen andre som eventuelt kan påløpe), en jurisdiksjon til domstolene i Barcelona.

10.2 Hvis du ikke vil motta informasjon produkter og tjenester eller andre enheter, sjekk den aktuelle boksen i skjemaet.

10.3 I tilfeller for en søknad hvor det er nødvendig å fylle ut et skjema og utføre et “klikk” på send-knappen, vil utføringen av det nødvendigvis bety at det er informert og har ettertrykkelig gitt sitt samtykke til innholdet i klausulen i det aktuelle skjemaet.

11. INFORMASJON LEVERT AV TREDJEPARTER: 

Dersom en søknad inkluder data fra ikke-innehavere må man, før deres inkludering, informere slike personer av innholdet i det foregående avsnitt.


Cookies

En cookie er en liten tekstfil som blir lagret i nettleseren din hver gang du besøker et nettsted. Denne funksjonen er til for å gjøre det mulig for internettet å lage en oversikt over de besøkende som returnerer til nettstedet. Coookies lagrer vanligvis teknisk informasjon, personlige preferanser, kundetilpasset innhold, brukerstatistikk, lenker til nettsider for sosiale medier, adgang til brukerkontoer etc. Målet er å tilpasse innholdet på internett til din profil og dine behov, og uten informasjonskapsler ville det vært mye færre tjenester som tilbys på hvilken som helst nettside. Hvis du ønsker ytterligere informasjon om cookies, hva de lagrer, hvordan du kan slette dem, deaktivere dem osv, se her: Cookie Management.

Cookies brukt på dette nettstedet

Etter retningslinjene fra det spanske Datatilsynet, har vi i detaljer bruken av cookies på dette nettstedet, for å informere deg med størst mulig nøyaktighet.

Denne siden bruker cookies til følgende:

  • Session cookies for å sikre at brukere som skriver kommentarer på bloggen er mennesker og ikke automatiserte prgorammer, og dermed bekjempe spam.

Dette nettstedet bruker følgende tredjeparts cookies:

  • Google Analytics: lagrer cookies for å samle statistikk om trafikk og volum av besøk på dette nettstedet. Ved å bruke dette nettstedet samtykker du til behandling av data om deg av Google.
  • Derfor, utøvelsen  av rettigheter i denne sammenheng, må henvendes ved å kontakte Google direkte.

Sosiale nettverk: hvert sosiale nettverk bruker sine egne informasjonskapsler til deg for å klikke på knapper eller dele ting du liker.

 

Frakopling eller fjerning av cookies

Du kan når som helst utøve din rett til å frakople eller slette cookies fra denne nettsiden. Disse handlingene er utført på forskjellige måter, avhengig av nettleseren du bruker. Her er en rask guide for de vanligste nettleserne .

Mens du er på Barcelona-Home.com eller andre nettsider, online annonsenettverk som vi jobber med kan plassere anonyme cookies på din datamaskin, og bruke lignende teknologi for å forstå deres interesse basert på deres aktiviteter online, og så du får flere relevante annonser. Dersom du ikke ønsker å motta slike personlige annonser, kan du besøke denne nettsiden for å velge de fleste selskaper som bruker denne typen reklame. (Dette hinderer deg ikke i å se annonsene, men annonsene vil bare ikke bli levert gjennom disse søkemetodene). Vi overfører ingen informasjon til tredjeparter.

Powered by Barcelona-home - © Copyright 1990 - 2024 - barcelona-home.com Inc. All rights reserved.